Päällystekivet

Luonnonkivisellä tasokiveyksellä tarkoitetaan ulkotilojen päällysrakennetta, jossa kivet ovat ladotut yksitellen hiekkaan tai maakosteaan betoniin ja saumataan hiekalla. Päällysteen valintaan vaikuttavat esteettiset seikat, tekniset asiat sekä taloudelliset voimavarat. Huomioon tulee ottaa myös asemakaavamääräykset sekä kaupunkikuvalliset vaatimukset. Päätös valinnasta voidaan perustaa teknis-taloudellisiin ominaisuuksiin esim. päällysteen kantavuus, käyttöturvallisuus, kunnossapito, perustamiskustannukset, kaivettavuus sekä käyttöikä.

Päällystekiviä ovat noppakivet, nupukivet, katulaatat, kaistalaatat ja paasilaatat. Tyypillisesti päällystekiveykseen liitetään muutakin kivirakentamista mm. reunakivet, portaat tai rakennuksen kivisokkeli. Oikein suunniteltu ja hyvin totutettu kivipäällyste soveltuu lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Monipuolisuutta saadaan lisää vaihtelemalla mitoituksia ja vaihtelemalla kivituotteita ja – lajeja. Luonnonkiveä voidaan yhdistää myös betonituotteisiin. Päällystekiviä valmistetaan lohkomalla tai sahaamalla. Sahatut tuotteet ovat mittatarkkoja.

Noppakivet

Noppakivi määritteeseen kuuluu kuutiomaisuus. Noppakivi on myös tasasivuinen. Sen kaksi vastakkaista sivua tulee olla samansuuntaiset. Reunat ovat tasaiset ja kohtisuorat, jotta tiiviisti latominen onnistuu hyvin. Mittatarkat noppakivet valmistetaan sahaamalla reunat mittatarkasti tiettyyn mittaan. Yläpinta, joko lohkotaan tai poltetaan. Laatuvaatimukset noppakiville määrittelee Euroopan Unionin, CEN, standardi EN 1342.

Nupukivet

Nupukivi on suorakulmainen luonnonkivituote. Kiven reunojen tulee olla kohtisuorat ja tiiviiksi pinnaksi limitettävissä. Nupukiven ala- ja yläpintojen tulee olla kohtisuorassa toisiaan kohden. Mittatarkka nupukivi valmistetaan sahaamalla reunat tarkkojen mittojen mukaan. Yläpinta voi olla lohkottu tai poltettu. Laatuvaatimukset noppakiville määrittelee Euroopan Unionin, CEN, standardi EN 1342.

Noppa- ja nupukivien nimellismittojen sallitut poikkeamat:

Mittatoleranssit Pintakäsittely Leveys a (mm) Pituus b (mm) Korkeus h (mm)
Noppakivi Lohkottu  tai poltettu ± 15 ± 15 ± 15
Ristipäähakattu ± 5 ± 5 ± 5
Nupukivi Lohkottu tai poltettu ± 10 ± 10 ± 10
Ristipäähakattu ± 5 ± 5 ± 5

 

Katulaatat

Päällystekivinä katulaatat ovat lähes poikkeuksetta graniittia. Graniitti kestää Suomen sääoloja kauniina pitkän aikavälin rapautumatta. Laatat valmistetaan sahaamalla. Reuna voi olla myös lohkotut. Yläpinta viimeistellään polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Paksuus vaikuttaa kantavuuteen. Kevyen liikenteen kohteisiin voidaan valita ohuempi laatta. Laattojen koko on vapaasti valittavissa. Pienempien laattojen kustannukset ovat suuria laattoja suuremmat. Suurissa laatoissa kantavuuden laskenta on tarkempaa.

Kaistalaatat

Katulaatoituksessa käytettävät poikkeavat kivipinnat havainnollistaa kulkuväyliä. Näitä kiviä kutsutaan kaistalaatoiksi. Kaistalaatoituksessa voidaan käyttää myös nupu- tai noppakivikenttiä.

Paasilaatat

Paasilaattoja käytetään kohteissa, joissa on väljä mittatarkkuus, esim. puistojen ja ulkoilureittien päällysteissä. Paasikivi on katulaatta, jonka alapinta on lohkottu. Usein myös reunat ovat lohkotut. Yläpinnaltaan paasilaatta on sahattu ja suora. Viimeistely tapahtuu polttamalla. Laatan paksuus vaihtelee 50 … 150 mm välillä.

paallystekivet

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sktgrani/public_html/wp2015/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399