Reunakivet

Julkisella sektorilla reunakiviä käytetään rajaamaan ja tukemaan mm. torialueiden, puistoalueiden, kevyen liikenteen, jalkakäytävien sekä ajoratojen korokkeiden reunoja. Yhä yleistyvien kiertoliittymien rakenteissa suositaan reunakiviä rajaamaan kierrettävää ympyrää. Sahatut reunakivet soveltuvat vaativiin kohteisiin, joissa mittatarkkuus on merkittävä tekijä lopputuloksen kannalta. Lohkotut reunakivet ovat kohteissa luonnollisemman ja koristeellisemman näköisiä, mutta mittatarkkuus kärsii jonkin verran. Reunakivet jaetaan ominaisuuksien mukaan useaan erityyppiseen tuotteeseen. Reunakiville asetetut laatuvaatimukset löytyvät Euroopan unionissa laaditun standardin CEN 1343 sisältä.

Raakareunakivi

Raakareunakivi valmistetaan lohkomalla ja viimeistellään hakkaamalla. Raakareunakiveä käytetään kohteissa, joissa pysäköinti on kielletty.

1

Viistereunakivi (V)

Viistereunakivi on raakareunakiven muunnos, jossa ulommaiseen yläreunaan työstetään viiste. Tämä tuote helpottaa turvallista autojen pysäköintiä. Viimeistely tehdään lohkomalla.

2

Viistereunakivi (K)

Viistereunakiven toisessa vaihtoehdossa koko etureuna sahataan vinoksi noin 10 astetta. Tämä tapa nopeuttaa työstämistä kivitehtaassa. Viistereunakiven etu- ja yläpinta viimeistellään polttamalla. Poltetussa pinnassa lohkeamat näkyvät heikommin kuin lohkotussa pintaviimeistelyssä. Tässä työstömallissa pohja voi olla joko sahattu tai lohkottu. Reunat viimeistellään pyöreillä faaseilla ja päädyt pyyhkäistään kuppilaikalla (1 … 2 mm). Tämä estää yhteen liitettävien kivien lohkeamisen. Viistereunakiven pituudet ovat 170 ja 220 mm. Reunakivet asennetaan maakosteaan betoniin. Viistereunakivi K mallilla työstetyistä reunakivistä saadaan aikaan viimeistelty ja huoliteltu lopputulos.

3

Suorareunakivi

Torialueiden ja puistojen rajaamisessa käytetään suorareunakiveä. Suorareunakivi soveltuu vaativiin kohteisiin. Kivi työstetään mittatarkasti suorakulmaiseksi. Pintaviimeistely tehdään polttamalla tai ristipäähakkaamalla.

4

Faasireunakivi

Faasireunakivi eroaa suorareunakivestä etureunan osalta, johon työstetään 20 mm kokoinen viiste eli faasi. Muut ominaisuudet ovat samat kuin suorareunakivessä.

5

Lohkoreunakivi

Lohkoreunakivi soveltuu parhaiten esim. nurmialueiden rajaamiseen, jossa lohkottu pinta pääsee hyvin esiin. Kiven ylä- ja alapinta ovat sahatut ja reunat lohkotut. Yläpinta voidaan viimeistellä myös polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Lohkoreunakiveä käytettäessä mitoitus on väljä.

6

Vaakareunakivi

Vaakareunakivi on ominaisuuksiltaan kuten suorareunakivi tai etureunasta viistetty reunakivi, mutta se on leveä, massiivinen ja ulkonäöltään viimeistely vaihtoehto. Tämä kivi soveltuu mittatarkkana kaupunki- ja puistorakentamiseen.

7

Kaarevat reunakivet

Kaarevia rajauksia voidaan rakentaa kaarevaan muotoon sahatuilla lohkotuilla reunakivillä joko sisä- tai ulkokaareen tai korvataan yhtenäinen kivi lyhyillä suorilla kivillä ja ladotaan kaaren muotoon. Sisäkaarrekiven kaarevuussäde vaihtelee 0,5 … 12,0 m välillä ja pituus voi olla 0,2 … 2,5 m. Ulkokaarrekiven kaarevuussäde vaihtelee 1,5 … 12,0 m välillä ja pituus voi olla 0,9 … 2,5 m.

Reunakivien mittatoleranssit

Pintakäsittely Leveys b (mm) Korkeus h (mm)
Mittatoleranssit Lohkottu tai karkeasti työstetty ± 10 ± 20
Reunakivet Poltettu tai ristipäähakattu ± 3 ± 10

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sktgrani/public_html/wp2015/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399